سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سوران خفنج – کارشناس ارشد مهندسی رنگ و پلیمر
محمدرضا محمدزاده عطار – دانشیار دانشگاه، دکتری رنگ و خوردگی
رضا نادری محمودی – دکتری، رنگ و خوردگی

چکیده:

در این تحقیق جدایش کاتدی پوشش پلی یورتان بر روی فولاد نرم چربی گیری شده و سندبلاست شده به روش امپدانس الکتروشمیایی در نقطه OCP مطالعه شده است. نمونه ها با استفاده از آند منیزم با پتانسیل Ag/AgCl) ، -۱/۴۶V )در الکترولیت کلرید سدیم ۳/۵% وزنی پلاریزه شده اند. مقاومت پلاریزاسیون و ظرفیت کل با استفاده از مدار الکتریکی معادل توسط نرم افزار FRA استخراج شدهاند. با حذف لایه اکسیدی به روش سندبلاست میزان افت مقاومت پلاریزاسیون و افزایش در ظرفیت کل کمتر شده است. با رسم شعاع معادل جدایش کاتدی این نتیجه حاصل شد که مکانیزم نفوذ کاتیونها از طریق حفره بوده است. همچنین مکانیزم اصلی در جدایش کاتدی پوشش پلی یورتان حل شدن لایه اکسیدی توسط قلیا در زیر پوشش میباشد.