سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مژگان علی محمدی زنجانی – شیمی، دانشکده فنی دانشگاه تهران
گیتی ابوالحمد – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
علیرضا کشتکار – سازمان انرژی اتمی

چکیده:

در این مقاله جذب بیولوژیکی یونهای Fe(III) و Cr(VI) به صورت همزمان توسط بیوماس Rhizopus arrhizus مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهد که H+ در pH های پایین مانع از جذب فلزات می‌گردد و در pH های بالا نیز فلزات رسوب کرده و جدا نمی‌گردند. به این ترتیب pH بهینه انتخاب شده و در آن مقدار، آزمایشات دوجزئی انجام گردید. بر اساس مکانیزم تبادل یونی که بین فلزات و سایتهای فعال انجام می‌شود، جاذب به صورت گزینشی فلزات را جدا می‌نماید. جهت مدلسازی سیستم‌های چند جزئی، اطلاعات به دست آمده از آمایشات با استفاده از مدلهای موجود تطابق داده شد. در این بررسی به تدریج بر میزان پیچیدگی مدل افزوده گردید و نتیجه شد که با وجود ساده نبودن مکانیزم عملیات جذب بیولوژیکی، مدلهای پیشگو که از پارامترهای سیستم‌های تک جزئی استفاده می‌کنند نیز به خوبی قادر به مدلسازی این سیستم‌ها می‌باشند.