سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا علاف کری – دانشگاه امیرکبیر،دانشکده مهندسی شیمی
حمید مدرس – دانشگاه امیرکبیر،دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

هیدروکسیل آپاتیت (hydroxylapatite) به دلیل زیست سازگاری مناسب،بیواکتیویته بالا و عدم سمیت، برای ترمیم نسوج سخت بدن (لایهپوشاننده در پروتزهای جایگزین استخوان ) و همچنین در پروتزهای دندانی و نیز به دلیل کارایی بالا در کروماتوگرافی مایع(HPLC) و جداسازیپروتئین ها مورد توجه می باشد . از این رو هرگونه تلاش در درک بهتر مکانیزم این پدیده ونیز شناخت شرایط وعوامل کنترل کنندة آن، می تواند اثر ،pH می توان به اثر HA در طراحی وساخت بیومتریالهای ایده آل مؤثر باشد .از جمله عوامل مؤثر بر جذب مولکولهای بیولوژیکی بر سطح و اثر قدرت یونی در حظورنم کهای pH قدرت یونی، بار پروتئین، بار سطح، دما و خواص فیزیکی شیمیایی سطح اشاره کرد . در مقاله حاضر اثرNaCl, NaF, CaCl2, KClبر جذب سرم آلبومین گاوی، بر سطح HA بررسی می شود . نتایج نشان می دهد که ایزوترم جذب، با ایزوترم لانگمور مطابقت می کند وBSA به صورت تک لایه بر سطح HA جذب می شود.