سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حجت قلی زاده – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده ی فیزیک، آزمایشگاه محاسباتی فیزیک ماد
مجتبی اعلایی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده ی فیزیک، آزمایشگاه محاسباتی فیزیک ماد
هادی اکبرزاده – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده ی فیزیک، آزمایشگاه محاسباتی فیزیک ماد

چکیده:

تابعی های برهمکنش تبادلی – همبستگی موضعی و شبه موضعی پیش بینی می کنند که جایگاه جذب سطحی پایدار برای CO روی سطح Pt(111) جایگاه تهی خواهد بود، در حالی که مشاهدات تجربی در پوشش های کم جایگاه top را پایدار تر نشان می دهند. علت این اشتباه ضعف تابعی در براورد صحیح شکاف HOMO-LUMO است. در تلاش برای یافتن تابعی بهتر، محاسبات را برای تابعی های MetaGGA, GGA انجام داده ایم.