سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فاطمه فتوحی – دانشکده مهندسی پتروشیمی و پلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید مدرس – دانشکده مهندسی پتروشیمی و پلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده م

چکیده:

در این بررسی با استفاده از یک شکل عمومی ارائه شده برای معادلات حالت مکعبی ، یک شکل کلی برای معادلات حالت دو بعدی بیان شده و روابط کلی ایزوترم جذب در سیستم های گازی خالص و نیز تعادل جذب در سیستم های چند جزئی ارائه گردیده است . بر این اساس صورتهای دو بعدی معادلات حالتPRSRKRK وM4 در مورد پیش بینی جذب سطحی در چند سیستم دو جزیی و سه جزیی ایده آل و غیر ایده آل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند . پارامترهای موجود در روابط ایزوترم جذب گاز خالص با استفاده از روشهای بهینه سازی تعیین گردیده و سپس با استفاده از قوانین اختلاط واندروالس در پیش بینی تعادل جذب سیستم های چند جزیی به کار گرفته شده اند . نتایج حاصل توانمندی این معادلات حالت دو بعدی را در این زمینه نشان می دهد . در مورد سیستم های ایده آل عملکرد این معادلات تقریبا یکسان بوده اما در سیستم غیر ایده آل مورد بررسی معادلهM4 موفقیت بیشتری داشته است .