سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا فولادی فرد – کارشناسی ارشد عمران- گرایش مهندسی محیط زیست
علی اکبر عظیمی – دکترای مهندسی بهداشت، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
غلامرضا نبی – دکترای مهندسی محیط زیست، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

اخیراً استفاده از جاذبهای بیولوژیک در حذف آلاینده های خطرناکی مانند فلزات سنگین به علت کاهش معضل لجن، صرفه اقتصادی، کارایی بالا و سازگاری با محیط زیست بسیار مورد توجه واقع شده است. در این تحقیق جذب فلز نیکل توسط بایوسالید در راکتور ناپیوسته مورد مطالعه قرار گرفت. پیش تصفیه بایوسالید شامل خشک سازی، خرد سازی و دانه بندی بین مش ۵۰ تا ۱۲۰ بوده است. سینتیک جذب نیکل از مدل درجه دوم کاذب پیروی کرده و زمان تعادل جذب آن را می توان معادل دو ساعت در نظر گرفت. میزان اختلاط بهینه در سیستم جذب ۱۵۰ الی ۲۵۰ دور بر دقیقه بدست آمد. افزایش pH باعث افزایش جذب شده و افزایش جذب چشمگیری در بازه سه الی هار مشاهده گردید. نتایج مدلسازی جذب، پیروی مطلوب جذب نیکل از مدل لانگمویر را نشان داده و حداکثر ظرفیت جذب نیکل (qmax) توسط بایوسالید ۰/۱۹۵ میلی مول بر گرم بایوسالید خشک (۱۱/۴۴۲ میلی گرم بر گرم) برآورد شده و ثابت لانگمویر (kd)، ۰/۲۳۸ میلی مول بر لیتر (۱۳/۹۶ میلی گرم بر لیتر) بدست آمد.