سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه سهرابی – کارشناس ارشد فیزیک دریا (مربی)

چکیده:

وزش باد بر سطح دریا باعث ایجاد جریانهای دریایی می گردد که این امواج پس از رسیدن به منطقه کم عمق، تحت تاثیر انکسار و شرایط کم عمقی قرار گرفته و می شکنند. در اثر شکست امواج در ناحیه کم عمق ساحلی، جریان کرانه ای ایجاد می شود که علت اصلی تمام جابجایی ها و نقل و انتقال رسوب در سواحل می باشد. مقاله حاضر به بررسی اثر احداث جتی در دهانه مرداب کیاشهر می پردازد. این جتی که با اهداف ناوبری و پایدرای دهانه طراحی شده باعث تغییر در الگوی جریانهای منطقه ساحلی خود شده است. مطالعه دقیق اثر احداث این جتی بر منطقه راهی برای جلوگیری از تاثیرات منفی سازه های احداث شده خواهد بود. بدین منظور سرعت جریانهای فوق درمنطقه کیاشهر و دریای خزر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در این تحلیل از نرم افزار MIKE21برای مدلسازی استفاده شده است با مدلسازی توپوگرافی منطقه در این نرم افزار و اعمال شرایط باد محلی، الگوی جریانهای ناشی از باد و سرعت جریانهای در منطقه بدست می آید. با کالیبره کردن نتایج مدلسازی با استفاده ازداده های اندازه گیری میدانی به بررسی تاثیر احداث جتی در این منطقه پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که جریانهای ناشی از امواج شرقی و شمال شرقی تاثیر بیشتری بر ورودی دهانه مرداب می گذارند. به علاوه اثرات این سازه ها برالگوی جریانهای درمنطقه مورد بحث قرار خواهد گرفت.