سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد ابوالفضلی اصفهانی – مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
محمدحسین یزدی – مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

دراین تحقیق جریان آرام دو بعدی و پایدار سیال با لزجت متغیر وتولید حرارت داخلی بر روی صفحه نفو ذپذیر متحرک همراه با شار جرمی یکنواخت (دمش یا مکش) مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش حل تشابهی و بکا رگیری متغیرهای تشابه مناسب معادلات حاکم بر لایه مرزی تبدیل به معادلات دیفرانسیل معمولی گردیده است. معادلات بدست آمده شامل پارامتر های متفاوتی از جمله پارامتر تولید گرما، عدد پرنتل و پارامتر مربوط به لزجت میباشند. با حل عددی این معادلات پروفیل های سرعت و دما وهمچنین ضرایب انتقال حرارت و اصطکاک سطح برای مقادیر
متفاوتی از سرعت صفحه، منبع حرارتی، دمش یا مکش برای حالت های مایع وگاز جداگانه مورد بررسی واقع گردیده است . از این نتایج می توان برای بدست آوردن روشهای مناسب جهت کاهش یا افزایش انتقال حرارت و تنش برشی روی سطح استفاده نمود.