سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حسن شجاعی فرد – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران- پژوهشکده مک
فاطمه احمدی بویاغچی – کارشناس مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران- پژوهشکده مکانیک خودر

چکیده:

در این تحقیق طراحی پهار شیپوره با نرخ انبساط ثابت به ازای مقادیر مختلف در محدوده نرخ انبساط پایین، متوسط و بالا صورت گرفته است. برای طراحی این شیپورها و بررسی چگونگی تغییرات خواص سیال از یک برنامه کامپیوتری استفاده شده است. این نرم افزار قابلیت حل کلیه روابط حاکم بر جریان بخار را داراست. لذا با استفاده از تئوری حاکم بر جریان بخار داغ در شیپوره ها چهار شیپوره با ویژگی خاص طراحی شده است. در این تحقیق چگونگی رشد قطر قطره در هر شیپوره به ازای دماهای مختلف بخار ورودی ، تغییر فشار در طول شیپوره، تغییر دمای بخار در طول شیپوره و تغییر دمای قطره بر حسب شعاع آن بررسی شده است.