سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمدرضا عظیمیان – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله سعی شده است که رفتار جریان سیال غیر لزج را در صفحه نصف النهاری یک کمپرسور محوری مطالعه کنیم. برای این منظور معادلات اویلر سه بعدی غیر دائم در مختصات استوانه ای را برای سیال ایده ال نوشته و سپس این معادلات را در جهت مماسی (جهت دوران) متوسط گیری می کنیم که در نتیجه معادلات از حالت سه بعدی به حالت دو بعدی ساده می شوند. این معادلات دو بعدی را با در نظر گرفتن اثر نیروی پره ها که از متوسط گیری معادله مومنتم در جهت شعاعی به دست می اید حل کرده و مشخصات کامل میدان جریان سیال را در صفحه نصف النهاری (r-z) به دست می اوریم. برای حل معادلات اویلر ساده شده از روش زمان پیمایشی با استفاده از شبوه رانگ کوتا مرتبه چهارم استفاده کرد و پیشروی در زمان را تا رسیدن به حالت دائم که جواب نهایی است ادامه می دهیم. نتایج مفیدی از این مطالعه بدست آمده که توان بالای برنامه را در حل جریان سیال در صفحه نصف النهاری با حداقل زمان ممکن نشان میدهد.