سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهاره فیروزآبادی – مربی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر راد – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
مجید حکیم جوادی – مربی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کاهش اصطکاک پوسته ای با حضور لایه ای از سیال ثانوی بین جداره و سیال اصلی به صورت تجربی بررسی شده است. بررسی تجربی در دو سیال آب و روغن به عنوان سیالهای اصلی و هوا به عنوان سیال ثانوی انجام شده و کاهش اصطکاک پوسته ای در دو حالت حضور و عدم حضور لایه سیال ثانوی مقایسه شده است. مدل، صفحه ای از جنس پلی استایرن (یونولیت) بوده و اصطکاک پوستهای آن با کشیدن مدل در کانالی بر روی سیال اصلی در دو حالت فوق محاسبه و بررسی شده است. نتایج آزمایش نشان می دهد که برای جریان دو لایه آب و هوا با نسبت لزجت ۶۰ در عدد رینولدز ۱۰ به توان ۵ ضربدر ۲، از ضریب نیروی پسا ۲۵% کاسته شده است. این کاهش برای جریان دو لایه روغن و ها با نسبت لزجت ۵۵۶۰، در عدد رینولدز ۷۵،۲۰۰% بوده است.