سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جمشید بهین – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم
کاظم بختیاری – بخش تحقیق و توسعه، شرکت فولاد خوزستان
علیرضا اوریب – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم

چکیده:

در این تحقیقحرکت سیال بر روی کره متخلخل در یک کانال با مقطع مربعی و با استفاده از روش عددی دینامیک سیالات محاسباتی ) ) CFD شبیه سازی شده است . مؤلفه های سرعت و فشار برای
حرکت یک فازی سیال، بصورت سه بعدی با حل معادلات جریان در محیط متخلخل و نیز معادلات ناویر – استوکس با نرم افزار Fluent بدست آمده اند . نتایج شبیه سازی دلالت بر فشار پایین و عدم
جریان قابل ملاحظه سیال در یک – سوم انتهایی گندله می نماید . این دو عامل باعث کاهش میزان انتقال جرم و سرعت واکنش شیمیایی در این بخش از گندله متخلخلشده و راندمان عملیات احیاء
را پایین می آورد . توزیع سرعت و فشار در گندله منفرد می تواند به مدل سازی مجموعه ای از آنها در کوره احیای مستقیم گندله های اکسید آهن موجود در شرکت فولاد خوزستان تعمیم داده شود و به رفع تنگنای نامشخص موجود ( کاهش دمای بستر ) و انتخاب صحیح پارامترهای عملیاتی کمک نماید