سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم پهلواندخت – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهاد طالبی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه سمنان
محمد حسن کیهانی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

جریان سیال در لوله های خمیده بدلیل گرادیان فشار موجود در مقطع لوله از وضعیت مستقیم الخط خارج شده و با افزودن یک جریان ثانویه ضعیف به جریان چرخشی تبدیل می شود. نقش این چرخش بر انتقال حرارت می تواند در بهبود کارایی مبدلهای حرارتی لوله مارپیچ بسیار با اهمیت باشد. در این مقاله حل عددی معادلات ناویر-استوکس و معادله انرژی به روش حجم محدود برای جریان آرام توسعه یافته در لوله های خمیده ، برای اعداد دین زیاد و کم ارائه شده است. در دین زیاد وجود دو ماکزیمم بر روی هر نیمه کانتور سرعت محوری دیده می شود که رفتار متفاوتی نسبت به جریان در دین کم بروز میدهد.نتایج با مراجع موجود مقایسه شده است و تطابق کیفی خوبی مشاهده شده است.