سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هستی حق پژوه –
تقی عبادی –
محمدرضا دوستی –
احمد خدادادی –

چکیده:

امروزه زیست سالم سازی بوسیله فرآیند کمپوست به عنوان یکی از روشهای پاکسازی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی بشمار می رود که با استفاده از میکروارگانیزمهای طبیعی خاک یا افزوده شده به آن ترکیبات آلوده کننده را به محصولات با سمیت کمتر یا بی خطر مانند دی اکسید کربن و آب تجزیه یا معدنی می کنند. در این تحقیق تغییرات جمعیت میکروبی در اثر لجن فاضلاب شهری به عنوان افزودنی همراه با حجیم کننده در عمقهای مختلف خاک، با استفاده از راکتورهای ستونی کمپوست همراه با هوادهی در مقیاس آزمایشگاهی در مقایسه با خاک بدون افزودنی در ۹۱ روز بررسی شد. آلودگی مورد بررسی خاک اطراف پالایشگاه نفت تهران آلوده به ترکیبات نفتی در غلظت ppm 10000 با نسبت اختلات خاک به لجن ۱:۱ بر اساس وزن خشک می باشد. نتایج نشان دهنده کاهش تعداد باکتریها از حدود ۱۰۹ × ۲ به ۱۰۷ × ۲ CFU/g خاک در مدت ۲۱ روز اولیه به جهت عدم سازگاری آنها با شرایط محیط بود. پس از یک فاز تاخیر ۱۴ روزه با رشدی لگاریتمی میزان جمعیت باکتریها به بیشینه مقدار خود در حدود ۱۰۸ CFU/g خاک رسیده و سپس با رشدی منفی وارد فاز مرگ شد و در پایان ۹۱ روز به حدود ۱۰۷ × ۲ CFU/g خاک رسید. بررسی تغیرات جمعیت میکروبی در اعماق مختلف نشان دهنده تاثیر هوادهی، دما و رطوبت در میزان رشد باکتریها می باشد.