سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرناز سیدی صاحباری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

در این بررسی ۸ رقم از ارقام امید بخش نخود از تیپ های کابلی و دسی انتخاب شده و جمعیت کرم های پیله خوار (Helicoverpaspp.) در کشت های انتظاری و بهاره در دو منطقه مراغه (سردسیری) و کرمانشاه (معتدل) طی سالهای زراعی ۸۰ – ۷۹ و ۸۱ – ۸۰ بصورت طرح آماری اسپیلت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که در منطقه مراغه کشت انتظاری نخود به دلیل عدم تطابق زمانی آن با مراحل زیستی و خسارت زای آفت توان گریز از خسارت کرم های پیله خوار را داشته و جمعیت بسیار پایینی از آفت روی کشت انتظاری مشاهده شد. میانگین جمعیت لارو و درصد آلودگی ناشی از آن در کشت بهاره نخود بیشتر از از کشت انتظاری بوده و تجزیه واریانس نشان داد که بین کشت انتظاری و بهاره از لحاظ میانگین جمعیت لارو و درصد آلودگی اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۵% وجود دارد. در منطقه کرمانشاه بالعکس جمعیت آفت در کشت انتظاری بطور قابل ملاحظه ای بالاتر از کشت بهاره بوده و در نتیجه کشت بهاره خسارت کمتری نسبت به کشت انتظاری متحمل شده است ولی از آنجائیکه گیاهان در کشت انتظاری استفاده بهتری از رطوبت محدود محیط به عمل می آورند، عملکرد کشت انتظاری بیشتر از کشت بهاره بوده است.