سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیات علمی، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حامد احمدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه استفاده از پوزولانها به دلیل مزایای زیاد آن به مقدار زیادی در صنعت بتن به عنوان جایگزین سیمان رواج یافته است. این بتنها درجمع شدگی ناشی از انقباض رفتار متفاوتی نسبت به نمونه های شاهد دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقدار انقیاض نمونه های منشوری بتنی تا سن ۹۰ روز، در صورت تغییر پارامترهای درصد پوزولان جایگزین سیمان، نوع پوزولان و نوع سیمان بتن با طرح اختلاط و نسبت آب به مواد سیمانی ثابت در شرایط نگهداری مربوط و مقایسه آن با نمونه شاهد می باشد.