سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل شمسایی – استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده عمران
جعفر حسن پور – دانشجوی دکترای زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس – کارشناس مهندسی

چکیده:

بی تردید در انتخاب ساختگاه مناسب برای احداث نیروگاه برق ابی کوچک لازم است پارامترهای بسیاری مورد توجه قرار گیرند. این پارامترها به دو دسته اصلی پارامترهای اقتصادی و پارامترهای زمین شناسی مهندسی قابل تقسیم هستند. برای انتخاب ساختگاه ابتدا باید پارامترهای اقتصادی را مورد بررسی قرا رداد. در صورت یکه کلیه پارامترهای این گروه از حداقل شرایط لازم برخوردار بودند میتوان به بررسی پارامترهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی پرداخت. بدین منظور و برای اینکه به راحتی بتوان ساختگاه های مختلف را از نظر شرایط زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی بایکدیگر مقایسه نمود، ضرورت استفاده از یک طرح رتبه بندی که ارزیابی ها را ازحالت کیفی و تصیف به یک معیار کمی تبدیل نماید کاملاً مشهود است . در این مقاله برای دستیبای به این هدف یک طرح امتیاز بندی (متشکل ازپارامترهای مختلف زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی) که حاصل تجارب به دست آمده از بررسی بیش از ۲۰۰ پتانسیل برای انتخاب حدود ۴۰ ساختگاه در استانهایکرمانشاه، کردستان، گیلان، مازندران، تهران و قزوین می باشد، پیشنهاد گردیده است.