سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه کریمی ا ورگانی –

چکیده:

دریاچه هامون ا ولین دریاچه آب شیرین کشور از نظر وسعت و حجم آب بوده که در زمان پر آبی بیش از چهارده میلیارد متر مکعب را در مساحت ۴۰۰۰ کیلومتر مربعو عمق ۳ تا ۶ متر در خود جای داده است. منبع تامین آباین دریاچه رودخانه هیرمند است که متاسفانه به واسطه عدم همکاری دولت افغانستان در تامین آب از طریق این رودخانه برای دریاچه هامون ؛ این تالاب را در آستانه خشکسالی قرار داده است. وزش بادهای توام با شن و ماسه ،افزایش جمعیت ،نیاز به آب و غذای بیشتر ،تغییر سطح زمینهای کشاورزی ، روشهای غیراصولی آبیاری ، عدم توجه به ذخیره آب در سالهای کم آبی ،اثرات وارده بر گونه های گیاهی و جانوری تالاب ، که حیات اکوسیستمی تالاب را تامین میکنند از تبعات بروز خشکسالی های اخیر است. لذا هدف اصلی از ارائه این تحقیق بررسی اثرات ناشی از بروز خشکسالی و سیلاب در تالاب هامون خصوصا آثار زیست محیطی می باشد. از جمله آثار زیست محیطی ناشیاز بروز خشکسالی و سیلاب میتوان به آسیب رساندن به گونه های جانوری (از بین رفتن زیستگاه ماهیان و حیات وحش ، بیماری ، مرگ و میر ،مهاجرت ؛اثرات وارده بر تنوع زیستی )،اثرات هیدرولوژیکی (کاهش سطوح آبی و تهی سازی ذخایر آبهای سطحی و زیرزمینی)، اثرات وارده بر اجتماعات گیاهی (چشم اندازها؛ درختان )، اثر بر کیفیت آب و خا ک، گرد وغبار و… اشاره کرد. در پایان در این تحقیق اقدام به ارائه راهکارهای حفاظتی جهت پیشگیری و کمینه سازی اثرات ناشی از سیلاب و خشکسالیاز طریقاستراتژی های مدیریت بحران و مدیریت ریسک جهت بقای این اکوسیستم ارزشمند خواهد شد.