سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالمطلب حاجتی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فنی مهندسی اراک، گرو

چکیده:

اکثر روشهای کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی در محیطهایی که دارای مقادیر قابل توجهی آب باشد انجام می گردد. در این شرایط محصول پرعیار شده نهایی بصورت پالپی است که دارای رقت بسیار بالایی می باشد. با توجه به اینکه در هر یک از مراحل فرآوری چگالی جامد نقش بسیار مهمی را بازی میکند، ایجاب میکند تا میزان آب موجود در پالپ بقدری که مناسب دیگر عملیات صنعتی باشد کاهش داده شود. یکی از روشهای جدا نمودن جامد از مایع به کمک انواع تیکنر و فیلتر می باشد. در این روش درصد جامد خوراک تیکنر در محدوده (۳۰-۱۰)% را می توان در ته ریز تیکنر و سطح فیلتر به (۸۰-۵۰)% نیز رسانید که در نهایت بخش گل بدست آمده بسمت سدهای باطله حمل و انبار میگردد. تیکنرها معمولاً در آخر مسیرهای کانه آرایی جهت بازیافت آب و تغلیظ جامد و فیلتر ها (در برخی موارد تیکنر) در اواسط مدار جهت بازیافت لیچ لیکور حاوی عناصر باارزش از مواد جامد زائد بکار گرفته می شوند. در کارخانه فرآوری کیک زرد بندرعباس در نظر است تا محلول حاوی مواد رادیواکتیو بعد از لیچینگ به تیکنرهای پیوسته و معکوس انتقال داده شود. در این شرایط عناصر موجود در محلول لیچینگ از فاز جامد بازیابی می گردند. شرایط بهینه لیچینگ با بررسی پارامترهای pH، دانه بندی، مصرف اسید سولفوریک، دما، زمان آماده سازی و نسبت مایع به جامد بترتیب: ۲/۵-۱/۵، ۶۰- مش، kg/ton80، ۶۰ درجه سانتیگراد، ۲ ساعت و ۱ بدست آمد. با وجود مواد جامد رسی زیاد در این خاک و کندی شرایط ته نشینی مواد جامد درتیکنر از فلوکولانت نیز استفاده شده است. در این تحقیق تلاش شده است تا با در نظر داشتن شرایط بهینه فرآیند لیچینگ، آزمایشهای مختلفی جهت تسریع جدایش جامد از مایع صورت پذیرد. پس از انجام تستهای مورد نظر مناسبترین فلوکولانت(LT-25 و AN-934) با مصرف ۷۵ گرم بر تن انتخاب و در این شرایط قطر تیکنر ۱۵ متر ارزیابی گردید. نتایج حاصل از آزمایشات و محاسبات حاکی از آنستکه مشکلات جدایش جامد از محلول لیچ لیکور حاوی اورانیم بکمک تیکنر بهبود یافته و در صورت جایگزینی با فیلتر درام مشکلات جدایش و تلفات اورانیم در سدهای باطله کمتر خواهد شد.