سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حجت احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد – تاسیسات آبیاری – دانشگاه تهران
رسول ایلخانی پورزینالو – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

طول جهش پارامتر مهمی است که طول حوضچه آرامش را که جهش آبی در آن بکار گرفته گرفته می شود، تحت تاثیر قرار می دهد. در طراحی حوضچه آرامش سعی می شود که جهش تا حد امکان نزدیک به پنجه سرریز، بدون تاثیر بر جریان ورودی از روی سرریز تشکیل شود. به عبارت دیگر سعی می شود از فرار جهش در حوضچه آرامش جلوگیری شود. برای این منظور از مستهلک کننده های مختلفی در کف حوضچه و پای سرریز استفاده می شود و بدین ترتیب طول حوضچه کاهش پیدا کرده و به پای سرریز نزدیک تر می شود. در این مطالعه برای کاهش این طول از ترکیب جتهای آبی استفاده شده است که ترکیبی از جریان ورودی از روی سرریز اوجی با استاندارد USBR و جریان خروجی از روزنه کف حوضچه می باشد، که اصطلاحا به این سازه آرام کننده فیفر می گویند. نتایج آزمایشات نشان دادند که این حالت می تواند طول حوضچه آرامش را به میزان خیلی زیادی کوتاهی کند. مزیت دیگری که این سازه می تواند داشته باشد تخلیه رسوبات پشت سر ریز و عدم تجمع رسوبات در جلوی آبگیر می باشد.