سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر فولادی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد، شناسایی و انتخاب مواد، دانشکده مهندسی متالور
حسن فرهنگی – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دان

چکیده:

در این تحقیق مکانیزم جوانه زنی و اشاعه ترک خستگی سایشی در یک پره ردیف دوم توربین گازی که پس از بروز حادثه ای در یک واحد نیروگاهی از سرویس خارج شده مورد بررسی قرار می گیرد. بر خلاف ترک های متداول در ایرفویل پره های توربین، محل ترک در این پره در ناحیه کاجی شکل ریشه قرار داشت که به طول حدود ۳ سانتیمتر از لبه شیار به سمت داخل اشاعه پیدا کرده بود. پس از باز کردن ترک با استفاده از روش های برشکاری دقیق و تهیه نمونه های لازم، بررسی هایی شامل کوانتومتری، متالوگرافی، سختی سنجی، شکست نگاری، و آنالیز نقطه ای EDS به منظور تعیین مکانیزم های شکست انجام گردید. با توجه به نتایج، خستگی سایشی به عنوان عامل اصلی جوانه زنی ترک که در ادامه از طریق تشکیل خطوط مواج تحت تاثیر شرایط خستگی در سیکل های زیاد پیشروی نموده، شناسایی گردید. جوانه زنی ترک های خستگی سایشی بر اساس شواهد دال بر تشکیل نوارهای سایشی، جوانه زنی ترک در مجاورت نوارهای سایشی و جهت گیری مورب ترک در ناحیه جوانه زنی مورد ارزیابی قرار گرفته است.