سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بیژن فاتح – شرکت سوخت اتمی راکتورهای ایران (FMP)
حمید اسکندری – شرکت سوخت اتمی راکتورهای ایران (FMP)
حشمت الله دهکردی – سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

آب بندی نمودن میله های سوخت مجتمع سوخت در راکتور VVER-1000 و IR-40 بوسیله جوش درپوشها به انتهای میله های سوخت انجام می گیرد. نفوذ ناپذیر بودن میله های سوخت که تا حد زیادی بوسیله کیفیت جوش تعیین می گردد. شرط اساسی و تعیین کننده در کارایی میله های سوخت راکتور VVER-1000 و IR-40 می باشد. ورود گاز هلیوم تحت فشار در داخل لوله های سوخت در حین جوشکاری و همچنین حساسیت بالای فلز جوشنسبت به اکسیژن و نیتروژن و ایجاد عیوب در فلز جوش فرایند جوشکاری درپوشهای میله سوخت را بسیار مهم و حساس ساخته است. لذا اتصال درپوشهای بالایی میله سوخت به غلاف با روش جوش مقاومتی فشاری (PRW) انجام شد. در این پژوهش تکنولوژی جوشکاری (PRW) بین درپوش و غلاف میله سوخت و شرایط بهینه پارامترهای جوش همچون جریان الکتریکی، ولتاژ و نیروی اعمالی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بررسی ساختار متالورژیکی نمونه جوش و آزمایشات مکانیکی، بی عیب بودن این روش را نشان داد.