سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
فاطمه غنی پور خندابی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاه استان مرکزی
انسیه صالحی مرزیجرانی – عضو جهاد دانشگاهی استان مرکزی

چکیده:
به جهت آنکه حجاب و عفاف یک امری فطری است و برای حیات اجتماعی انسان ضرورت دارد، در ادیان و مذاهب الهی دارای جایگاهی خاص می باشد. مطالعه تاریخی در ادیان الهی بیانگر آن است که پوشش مناسب همواره مورد تأکید آموزه های دینی بوده است. بنابر گواهی اسناد و متون تاریخی در اکثر قریب به اتفاق ملت ها و ادیان جهان، حجاب امری لازم و معمول بوده است. هر چند در فراز و فرود تاریخ شدت و ضعف داشته اما هیچگاه از میان نرفته است. ادیان، متناسب با فطرت زنان و بر حسب شرایط خاص زمانی، حفظ حجاب و پوشش را برای آنان در نظر گرفته اند. در این مقاله ضمن مروری بر بحث حجاب در ایران باستان، ادیان زرتشت، یهودیت، مسیحیت و اسلام به نقش دین مبین اسلام در تعدیل آن از طریق مطالعه تطبیقی با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای خواهیم پرداخت.