سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سیدجمال پورصالحان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، گروه مهندسی عمران، یاسوج، ایران
محمد صدقی اصل – استادیار دانشگاه یاسوج
منصور پرویزی – استادیار

چکیده:
برآورد حداقل نیاز آبی زیست محیطی رودخانه یکی از مهمترین مسائل کشورهای دارای مشکل کم آبی است. اهمیت این مسئله بخصوص بعد از احداث سد مخزنی بر روی رودخانه‌ها بیشتر نمایان می‌شود. روش‌های مورد بررسی در این تحقیق را می‌توان به دو دسته‌ی روش‌های هیدرولوژیکی(مونتانا) و هیدرولیکی(محیط خیس شده) جای داد. بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، استفاده از روش مونتانا نمی‌تواند انتخابی مطمئن برای تعیین جریان حداقل زیست محیطی رودخانه باشد. تحقیق حاضر نشان می‌دهد که برای مطالعه‌ی موردی انجام شده نتایج روش هیدرولیکی، از تطابق بیشتری با محیط برخوردار است. در نهایت دبی ۱۱ متر مکعب بر ثانیه برای حداقل نیاز آبی زیست محیطی رودخانه خیرآباد در پایین دست سد کوثر محاسبه شد