سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید فرمد – مدیر دفتر برنامه ریزی تولید، معاونت برنامه ریزی توانیر
محسن موحد – سرپرست مطالعات بهینه تولید، معاونت برنامه ریزی توانیر
پرستو نریمیسا – کارشناس مسئول بررسیهای فنی و اقتصادی، معاونت برنامه ریزی توانیر

چکیده:

نیروگاه های برق آبی بر خلاف نیروگاه های حرارتی که بطور معمول محل نصب و مشخصات آنها در اختیار مجریان طرح ها می باشد، هر یک دارای ویژگیهای منحصر به خود می باشند. لذا هزینه های احداث، ظرفیت در دسترس، مقدار انرژی تولیدی، مشخصات سد و بسیاری پارامترهای دیگر از یک طرف تا طرح دیگر تفاوتهای زیادی می تواند داشته باشد. از سوی دیگر انواع مختلف نیروگاه های حرارتی با قیمت و شرح کار تقریبا مشابه برای هر نوع از آنها قابل اجرا می باشند. و پارامترهای اجرایی از نقطه ای به نقطه دیگر تفاوت قابل ملاحظه ای نمی نماید. در این مطالعه به منظور فراهم شدن یک دیدگاه عمومی در موردمقایسه طرح های برق آبی با نیروگاه های حرارتی جایگزین، حد مجاز سرمایه گذاری قابل قبول برای طرح های برق آبی به ازاءمقادیر مختلف ظرفیت وانرژی(ساعات کارکرد ۳ الی ۲۴ ساعت در شبانه روز) مورد توجه قرار گرفته و برای هر یک از حالات یاد شده مجموعه سرمایه گذاری قابل قبول برای احداث سد و نیروگاه تعیین گردیده اند. برخی پارامترها مانند دوره احداث سد و نیروگاه و سهم بخش ساختمانی و تجهیزات الکترومکانیک ثابت فرض گردیده اند و نتایج حاصل به صورت دسته گرافهایی معرفی شده اند که امکان ارزیابی هر طرح برق آبی را به صورت تقریبی با تعیین جایگاه ان در محدوده منحنی های فوق فراهم می آورد. مطالعات در دو بخش استاتیک و دینامیک به ترتیب به کمک نرم افزارهای WASP ,EEPLANT انجام شده است.