سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی سهراب خانی – کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
محمد صدیقی – دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پرسهای سرعت بالا می توانند سرعت تولید را در فرایند کشش عمیق افزایش دهند. در این مقاله، پارامترهای فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکال (Hydromechanical Deep Drawing) در سرعت بالا مطالعه شده است. استفاده از فشار یکنواخت زیر لوح و اعمال سرعت متغییر به سنبه پارامترهای اصلی مطرح شده هستند. نخست، فرایندهای کشش عمیق متداول و هیدرومکانیکال در سرعت بالا با استفاده از روش اجزاء محدود (ABAQUS/Explicit) شبیه سازی شده است. سپس، صحت نتایج شبیه سازی با انجام یک آزمایش تجربی روی ورق آلومینیومی (AL 1100-O) به ضخامت mm1 تأیید شده است. در نهایت، نتایج شبیه سازی بدست آمده در دو فرایند با یکدیگر مقایسه و مورد بررسی قرار گرفته است.