سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد امین بهاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، گروه ساخت وتولید ، دانشکده فنی مهندس
داریوش جواب ور – دانشگاه هوایی شهید ستاری ، دانشکده هوافضا ، تهران ، ایران
محسن مصباح – محقق ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

در این مقاله تغییر شکل دو ورق ناهمسانگرداز آلیاژ آلومنیوم با مشخصات AL6016 -T4با شکل هندسی دایره ای دارای ضخامت ۱ میلیمتر، شعاع ۷۰ میلیمتر وطول ضلع ۱۲۴ میلیمتر با شکل هندسی دایره و مربع در فرایند هیدروفرمینگ مورد مقایسه قرار گرفته اند. این فرایند با نرم افزار ABAQUS که یکی از قویترین نرم افزارهای اجزا محدوددر جوامع دانشگاهی وصنعتی می باشد شبیه سازی گردیده وسنبه باشکل هندسی مربعی مدلسازی شده است، در این تحقیق حد کشش وهمچنین توزیع ضخامت در ورق دایروی و مربعی بررسی ومورد مقایسه قرارمیگیرد ونتایج ناشی از اختلاف داوری می گردد.