سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نظام الدین دانشور –
سهیل عابر –
رحمت اله پورعطا –
علیرضا ختائی –

چکیده:

امروزه سموم کشاورزی برای محافظت محصولات کشاورزی از آفاتی نظیر حشرات، گیاهان، قارچها، جوندگان و کرمها بطور وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از سموم دفع آفات کشاورزی با وجود از بین بردن آفات محصولات کشاورزی، محیط‌زیست از جمله منابع آب را به شدت آلوده می‌کند. با این توصیف نیاز به روشهای جدید تصفیه آبهای آلوده به این سموم بیشتر احساس می‌شود. علف کش بنتازون یا بازاگران یکی از سموم کشاورزی است که بطور نسبتاً وسیعی برای از بین بردن علفهای هرز پهن برگ در مزارع لوبیا، ذرت، برنج و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. از مهمترین مشکلات روشهای معمول تصفیه آب عدم امکان تصفیه مواد آلاینده در غلظتهای کم و همچنین خواص سمی و مقاوم برخی از آلاینده‌هاست که به سادگی تخریب نشده و در مقابل عوامل بیولوژیکی از خود مقاومت نشان می‌دهند. برای حل این مشکلات در سالهای اخیر فرآیندهای اکسایش پیشرفته بعنوان جایگزینی برای روشهای معمول دیگر در تصفیه آبهای آلوده مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این روش با تولید رادیکالهای بسیار فعالی مانند رادیکال هیدروکسیل، مواد آلاینده آلی بسرعت و به صورت غیر انتخابی حذف می‌شوند. در کار پژوهشی حاضر حذف علف کش بنتازون در حضور نانو ذرات TiO2 بعنوان فتوکاتالیزور و تحت تابش نور UV مورد مطالعه قرار گرفته است و عوامل موثر در این فرآیند از جمله شدت تابش نور UV، غلظت اولیه علف‌کش بنتازون، مقدار نانو ذرات ‏TiO2 و زمان تابش نور UV بررسی شده‌اند. با توجه به بررسی‌های انجام یافته مقدار مطلوب غلظت اولیه بنتازون برابر باmg/l15 و مقدار نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیم mg/l 200 بدست آمد. در شرایط مطلوب پس از مدت زمان ۹۰ دقیقه ۹۹% مقدار اولیه بنتازون از آب آلوده حذف گردید.