سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علیرضا ولیپور – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات آب و فاضلاب، موسسه تحقیقات آب
عباس اکبرزاده –
مهدیه فرشباف حقرو –
نازنین همنبرد –

چکیده:
با افزایش روند آلوده شدن منابع آبی نیاز بشر به روشهای نو و ارزان جهت بهبود کیفیت آب و فاضلاب پیش از بیش احساس می شود از این رو امروزه توانایی گیاهان آبزی جهت تصفیه فاضلابهای شهری در جهان توجه زیادی را به خود جلب کرده است.در این تحقیق امکان جذب فلزات سنگین روی، مس ، نیکل و کادمیم توسط گیاه سنبل آبی مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور از طریق آزمایشات نا پیوسته در دوره زمانی ۲۴، ۴۸و ۷۲ ساعت و با ۶ سطح آلودگی از غلظت تجمعی نمک فلزات سنگین ( ۸، ۲۰، ۲۸، ۴۰ و ۸۰ میلیگرم بر لیتر) در فاضلاب ، حذف فلزات توسط گیاه امکان سنجی شد. مشاهدات نشان داد که گیاه سنبل آبی توانایی جذب زیستی فلزات سنگین را دارد و کارایی حذف فلزات روی، مس، کادمیم و نیکل به ترتیب ۷۰%، ۶۸%،۶۶% و ۶۴% و کاهش۸۷% ،‌۵۵% و ۴۵% COD در ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت می باشد. همچنین در این مقاله اثرات فلزات سنگین نامبرده بر ریشه گیاه نیز بررسی شد که نتایج بدست امده نشان می دهد گیاه سنبل آبی کاندیدای خوبی جهت تصفیه فاضلاب از فلزات سنگین می باشد.