سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامبیز سیدی –
مرتضی کاشفی الاصل –

چکیده:

روزانه میلیونها لیتر از پسابهای رنگی توسط صنایع رنگرزی و کارخانه‌های تولید رنگدانه‌ها تولید می‌شود. هر لیتر از این پسابها می‌تواند حاوی بیش از ۲۰ گرم از رنگدانه‌ها و حدواسطهائی باشد که باعث بروز مسائل زیست محیطی می‌شوند. ماده رنگزای زرد قلیایی۲ یکی از مهمترین مواد رنگزای مورد استفاده در صنایع رنگرزی برای تهیة الیاف زرد رنگ می‌باشد، بدین دلیل در این کار پژوهشی حذف این مادة رنگزا ازپسابهای آلوده به روش انعقاد الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت و نقش عوامل موثر در فرآیند حذف مطالعه گردید.
شواهد اسپکتروسکوپی و نتایج حاصل از آزمایشها نشان دادند که برای ml200 محلول رنگی حاوی زرد قلیایی۲ طی فرایند انعقاد الکتریکی بوسیلة یک راکتور الکتروشیمیایی ساده غیرپیوسته در شرایط دانسیته جریان A/m2 211/6 ، سطح الکترودها cm2 37/5 ، فاصلة الکترودهاcm3 ، غلظت الکترولیت g/l 10 ، مدت زمان الکترولیز ۱۱ دقیقه، در محدوده غلظتی۲۰ تا ۱۰۰ ppm از ماده رنگی بیش از %۹۰ از مادة آلاینده رنگی محلول حذف می‌گردد.