سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نظام الدین دانشور – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی، آزمایشگاه پژوهشی تصف
علی اولادقره گوز – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی، آزمایشگاه پژوهشی شی
نادر جعفرزاده تیمورلویی – دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی، آزمایشگاه پژوهشی تصف

چکیده:

انعقاد الکتریکی روشی موثر در جهت تصفیه پسابهای آلوده به مواد رنگی است. در این روش با اعمال جریان الکتریکی به دو الکترود شناور در محلول حاوی آلاینده، لخته های هیدروکسید فلزی تولید شده و با مکانیسم های جذب سطحی، تخریب شیمیایی و ترسیب باعث حذف آلاینده می شود. مقاله حاضر حذف ماده رنگزای قرمز قلیایی ٤٦ موجود درآبهای آلوده به روش انعقاد الکتریکی می باشد. ماده رنگزای قرمز قلیایی ٤٦ کاربردهای فراوانی در صنایع نساجی برای رنگرزی الیافها دارد. نتایج آزمایشها نشان دادند که برای ٢٥٠ میلی لیتر از محلول رنگی با غلظت ٥٠ میلی گرم در لیتر در صورت استفاده از الکترودهای آهن(آند)- استیل زنگ نزن (کاتد)، دانسیته جریان الکتریکی ۲A/m٦٠ ، مدت زمان الکترولیز ٥ دقیقه، غلظت الکترولیت ١٠ گرم بر لیتر، فاصله دو الکترود ١٥ میلی متر، pH > 5 و زمان ماند رسوبها ٢٠ دقیقه باشد، بیش از ٩٧ % ماده رنگزا قابل حذف است. تحت این شرایط انرژی الکتریکی مورد نیازE = 5.75 × ۱۰-۵ kWhو وزن آهنمصرف شده در آند قربان۲۶/۱mg می باشند.