سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم آذریان – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی د
علیرضا کیمیایی طلب – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، شرکت شهرکهای صنعتی وصنایع کوچک استا
علیرضا مصداقی نیا – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت وانستیتو تحقیقات بهدا
فروغ واعظی – دانشیارگروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت وانستیتو تحقیقات به

چکیده:

لاگونهای هوادهی نوعی ازسیستمهای هوازی رشد معلق در تصفیه فاضلاب هستند که می توانند برای تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. این سیستم بدلیل تاثیرپذیری از شرایط آب و هوایی از راندمان کمتری در حذف COD و TSS برخوردار است. در این تحقیق کاربرد فرآیند الکترولیزجهت جداسازی COD وTSS از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بوعلی همدان بمنظور برآورده کردن استاندارد تخلیه به آبهای سطحی(TSS-40mg/l,COD-60mg/l) مورد ارزیابی قرارگرفت. این تحقیق ازفروردین تا مهرماه سال ۱۳۸۵ بر روی پساب خروجی از لاگون ته نشینی تصفیه خانه فاضلا ب شهرک صنعتی بوعلی همدان انجام گرفت. راندمان فرآیند در جریان الکتریکی ۱۰-۰/۷۴ آمپربردسی متر مکعب و زمان ماند ۴۰-۵ دقیقه بررسی و تعیین گردید. در زمان ماند ۳۰ دقیقه، با جریان الکتریکی ۶ آمپربردسی مترمکعب و با استفاده از الکترودهای استیل راندمان حذف COD,TSS به ترتیب درحدود ۳۸ و ۴۱ درصد و با همین شرایط و با استفاده از الکترودهای آلومینیومی راندمان حذف TSS,COD به ترتیب درحدود ۹۷ و ۹۴ درصد بدست آمد. با وجود اینکه در این مطالعه راندمان حذ ف COD,TSS مورد بررسی قرار گرفته است، الکترولیز فرآیندی است که می تواند آلاینده های مختلف را بدون اضافه کردن مواد افزودنی دیگر حذف نمایید