سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آنوش سادات امینی نسب –
نعمت ا… جعفرزاده حقیقی فر –
هادی معاضد –

چکیده:

امروزه تصفیه پسابها وفاضلابهای شهری وصنعتی، به منظور پیشگیری ازآلودگی منابع آبی، موردتوجه همگان قرارگرفته است. ازآنجاکه آلودگی آمونیاکی، یکی ازمعضلات مهم آبهامی باشدومشکلات بسیاری، چه درمحیط،وچه درمورد سلامت انسان باعث می شود، لذامی بایست درصددحذف آن برآمد. پسابهای شهری و پساب بعضی از صنایع مانند پتروشیمی، نیروگاههای حرارتی، واحدهای آبزی پروری و فرآوری محصولات دریایی دارای مقادیر معینی نیتروژن آمونیاکی می باشد که با ورود به آبهای جاری موجب آلودگی آنها می شود. به منظور حذف آلاینده ها از آب روش های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش ها، استفاده از جاذبهای طبیعی است. در این تحقیق برای حذف آمونیوم از آب از زئولیت طبیعی استفاده شده است. این ماده ارزانقیمت بوده و در طبیعت به وفور یافت می شود. زئولیت به دو فرم پودری و گرانول استفاده شد. نمونه پساب مورد آزمایش، از دو محل ورود پساب شهری به رودخانه کارون بوده که غلظت آمونیوم درآنها ۴۱/۱۶و۸/۱۲ میلیگرم در لیتر بوده است. آزمایشات در سیستم ناپیوسته انجام شد و زمانهای تماس مختلف ۱۰،۳۰،۶۰،۱۲۰و۱۸۰دقیقه مورد آزمایش قرار گرفت. بر طبق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده، مناسب ترین زمان برای حذف آمونیوم بوسیله زئولیت ۱۲۰دقیقه تعیین گردید. راندمان حذف در این زمان برای غلظت۴۱/۱۶ معادل ۴۸/۷۶ درصد برای زئولیت پودری و۵۹/۷۴ درصد برای زئولیت دانه ای وبرای غلظت۸/۱۲ معادل ۱۷/۷۶ درصد برای زئولیت پودری و۴/۷۵درصد برای زئولیت دانه ای بدست آمد.نتایج نشان داد که زئولیت طبیعی می تواند بعنوان ماده جاذب، با ظرفیت تبادلی بالا، در حذف یون آمونیوم از محیط آبی مورد استفاده قرار گیرد.