سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا الحاق – مرکز تحقیقات نیرو
مسعود سلطانی حسینی – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

به منظور طراحی سیستم های خنک کن خشک غیر مستقیم ( هلر ) و بررسی عملکرد برجهای موجود، نیاز به ابزاری مناسب احساس می شد که در این رابطه محاسبات حرارتیسیالاتی با در نظر گرفتن تئوریها و معادلات حاکم بر سیستم صورت گرفته و جهت شبیه سازی سیستم فوق بسته نرم افزاری ) ) TECH – SYS تهیه گردید . در این بسته نرم افزاری با توجه به شرایط محیطی و ظرفیت نیروگاه مورد بررسی محاسبات لازم جهت تعیین مشخصات اصلی سیستم شامل تعداد دلتاهای مورد نیاز، قطر پایه، قطر دهانه خروجی و ارتفاع برج انجام می شود . شایان ذکر است که برنامه فوق قادر به انجام محاسبات لازم جهت بررسی عملکرد و تاثیر شرایط محیطی بر روی سیستم می باشد . همچنین در این بسته نرم افزاری هزینه های جاری و سرمایه گذاری اولیه برای سیستم مورد نظر بصورت ارزیریالی و با توجه به امکانات ساخت داخل محاسبه و ارائه می گردد . نتایج بدست آمده از این برنامه تطابق خوبی با سیستم های مشابه موجود در نیروگاههای کشور دارد . در این مقاله بطور خلاصه روند محاسبات انجام شده در بسته نرم افزاری و روابط حاکم بر سیستم بهمراه نتایج بدست آمده ارائه می گردد