سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نجفی علمداری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسیی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا
مجید نعیمی – کارشناس نقشه برداری – دانشجوی کارشناسی ارشد نقشه برداری گرایش ژئودزی د

چکیده:

امروزه می توان تغییرات شتاب ثقل را با دقت چند میکروگال در مکان و در زمان، با دستگاه های دقیقی نظیر CG-3M اندازه گیری نمود. اندازه گیری سرعت افزایش شتاب ثقل و تعقیب آن در طول زمان و در مکانهای مختلف، فرصت مطالعه کمی و کیفی حرکات تکتونیکی را فراهم می کند. طبق شواهد موجود و نتایج حاصل از اندازه گیری های شتاب ثقل در منطقه گسل شمال تهران، حرکات تکتونیکی گسل شمال تهران به صورت فشردگی صفحات گسل، همراه با افزایش جرم درونی در لایه های زیرین صفحات گسل می باشد. این افزایش جرم باعث افزایش متوسط شتاب ثقل منطقه به اندازه ۲۴ میکروگال در سال می باشد.