سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سلیمه نودهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در محدوده مخزن سد شه ید رجایی ساری لغزشهای متعددی قبل از احداث سد و نیز بعد از آبگیری به وقوع پیوسته است . لغزشهای فوق نقش مهمی در افزایش ر سوب پشت سد و کاهش حجم مخزن داشته اند . برخی از این لغزشها پتانسیل آسیب رساندن به بدنه سد و تاسیسات آبگیری آن را دارا می باشند . در این مطالعه کلیه لغزشهای محدوده مخزن و حاشیه جاده های دسترسی مشرف به مخزن سد با استفاده از عکسهای هوایی و بازدید صحرایی بررسی شده است . در این راستا حدود ۵۰ مورد لغزش قدیمی قبل از احداث سد و حدود ۸۰ مورد لغزش بعد از آبگیری سد شناسایی وبه نقشه درآمده است . سپس دلایل اح تمالی وقوع هر گروه از لغزشها با توجه به موقعت آنها نسبت به تراز آب مخزن بررسی شده است . نهایتاٌ لغزشهای بحرانی معرفی شده و راهکار های تثبیت و کاهش ناپایداری شیبی در محدوده مخزن بیان شده است .