سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمانه یعقوبی – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مندسی شیمی، طبقه سوم، آزمایشگاه مهندسی
سیدحسن هاشم آبادی – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مندسی شیمی، طبقه سوم، آزمایشگاه مهندسی

چکیده:

برای بیان حرکت مواد جامد گرانولی درون سیلندر دوار نیمه پر، مدل های مختلفی ارائه شده است . در این تحقیق، با این فرض که مواد گرانولی با قطر کم مانند سیال غیر نیوتنی رفتار میکنند، حرکت سیال غیر نیوتنی درون سیلندر بکمک نرم افزار Fluent بررسی شده است و در نتیجه زمان ماند سیال درون سیلندر بدست آمده است . مدل غیر نیوتنی استفاده شده ، مدل Herschel-Bulkley و ماده انتخاب شده آلومینا می باشد . معادلات مومنتوم و پیوستگی بکمک نرم افزار حل شده است