سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدعلی محمودی – دانشجوی دکتری خاک شناسی
مهدی شرفا – استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

در سالهای اخیر مساله آلوده شدن آبهای زیرزمینی به وسیله فلزات سنگین توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پیشگویی آلودگی بالقوه آبهای زیرزمینی از نظر بهداشتی بسیار مورد توجه است. به منظور حفاظت از آبهای زیر زمینی در برابر آلودگی به وسیله فلزات سنگین و نیز برای پاکسازی مکانهای آلوده به این فلزات باید بتوان حرکت آنها را در خاک پیشگویی کرد. هدف از این مطالعه توصیف حرکت کادمیم در خاک است.