سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود رمش – سازمان صنایع هوافضا ، کارشناس ارشد هوافضا
رضا آقایی طوق – سازمان هوافضا ، کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

در تحقیق پیش‌رو تاثیر انحراف فاکتورهای هندسی توربین بر پارامترهای عملکردی یک موتور سوخت مایع بررسی شده است. حاصل این تحقیق، امکان محاسبه‌ی اثر خطاهای ساخت قطعات واحد توربین بر عملکرد موتور است. برای نیل به هدف یاد شده، معادلات استاتیکی المان‌های مختلف دیفرانسیل‌گیری و خطی شد. با توجه به اهمیت توربین به عنوان زمینه‌ی اصلی تحقیق، دستگاه معادلات این بخش با درجه‌ی پیچیدگی بالاتری تبیین شد. با حل این دستگاه که مشتمل بر ۵۳ معادله است، معادلات حساسیت که بیانگر انحراف پارامترهای مورد نظر بر حسب فاکتورهای یاد شده می‌باشند، بدست آمد. برای حل دستگاه، از نرم‌افزار MAPLE استفاده شد.