سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه سادات سلحشور – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
بهروز رفیعی – استادیار گروه زمین شناسی
سعید خدابخش – استادیار
فریدون قدیمی – استادیار

چکیده:

دراین پژوهش حساسیت به فرسایش واحدهای سنگ شناسی در حوضه قره چای در استان همدان بررسی شده است براین اساس ابتدا محدوده حوضه قره چای در محیط GIS مشخص و سپس ضریب حساسیت همه واحدهای سنگ شناسی محاسبه گشت. در مرحله بعد براساس ضریب حساسیت فرسایش پذیری واحدها به صورت زیر طبقه بندی شدند: ۱- واحدهای حساس به فرسایش مثل تراسها و نهشته های آبرفتی ۲- واحدهای نسبتا حساس به فرسایش مثل سنگ اهک مارنی ۳- واحدهای با حساسیت متوسط به فرسایش مثل ماسه سنگها ۴- واحدهای مقاوم به فرسایش مثل گرانیت ، گابرو درن هایت نقشه حساسیت این حوضه رسم گردید.