سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

طاهر حسینی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش زمین شناسی دانشگاه تهران
محمد رضا رضایی – عضو هیات علمی بخش زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی تأثیر اجزاء معادلات آب اشباع شدگی بر مقدار آن انجام شده است. برای نیل به این هدف، ابتدا ۱۴ فرمول آب اشباع شدگی مورد مطالعه قرار گرفتند. عوامل موجود در آنها شناخته شد و پس از انجام یک سری محاسبات، تأثیر آن عوامل بر مقدار آب اشباع شدگی، تعیین گردید. به عبارت دیگر درجه ی حساس بودن مقدار آب اشباع شدگی نسبت به خطا در هر عامل مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به میانگین حداکثر و حداقل مقادیر خطاها ( تغییرات) که در تمام معادلات محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفته اند، می توان گفت که تخلخل در بین عوامل اصلی و فاکتور سیمانی شدن در بین ضرایب آرچی، بیشترین خطا را در مقدار آب اشباع شدگی ایجاد می کنند.