سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحیدرضا آدینه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان
سیروس آقانجفی – دانشکده مکانیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله به بررسی حساسیت متغیر های موثر بر توان لیزر گاز کربنیک با جریان محوری سریع گاز پرداخته شده است. این متغیر ها شامل مقدار فشار گازCO 2مقدار فشار گاز N2مقدار فشار گاز Heجریان تخلیه می باشند. در ابتدا به کمک شبکه های عصبی مصنوعی ارتباط میان این متغیر ها و توان لیزر مدلسازی شده است. جهت فرایند آموزش شبکه از داده های آزمایشگاهی استفاده شده است. سپس به کمک شبکه بهینه یافته شده و برنامه نوشته شده به زبانMATLAB تاثیر هریک از این متغیر ها بر توان خروجی مورد ارزیابی قرار گرفته است