سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهنگ احمدی گیوی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
سمانه ثابت قدم – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

مدلهای میان مقیاس عمدتا جهت شبیه سازی و پیش بینی های کوتاه مدت هواشناسی و مسائل مربوط به آلودگی هوا استفاده می شوند. صحت نتایج این مدلها به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله این عوامل می توان پارامتره کردن های صحیح فرایندهای در مقیاس زیر شبکه ای مانند تابش، همرفت و لایه مرزی جو را نام برد. هدف از مطالعه کنونی بررسی حساسیت مدل میان مقیاس MM5 برای محاسبه عمق لایه مرزی با استفاده از دو طرحواره مختلف (طرحواره های Eta-Mellor-Yamada , MRF) جهت پارامتره کردن فرایندهای این لایه می باشد.
در این مطالعه، محاسبه عمق لایه آمیخته، برای منطقه شهری تهران و در یک بازه زمانی ۴۸ ساعته در ماه آگوست سال ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه بین مشاهدات توسط رادیوسوند و نتایج عددی مدل نشان می دهد که تخمین عمق لایه مرزی و شبیه سازی فرایندهای آن، به ا نتخاب طرحواره خاص برای پارامتره کردن این لایه بستگی دارد. برای نمونه، استفاده از طرحواره MRF در مقایسه با طرحواره Eta-Mellor-Yamada منجر به شبیه سازی نزدیک تر عمق لایه مرزی جو و تغییرات شبانه روزی آن به واقعیت می باشد.