سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عیسی شوش پاشا – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه مازندران
علی فرهادی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه مازندران
منوچهر برجسته – کارشناسی ارشد خاک‌و‌پی دانشکده فنی دانشگاه مازندران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی و مطالعه عوامل موثر بر مقدار کاهش و زمان بازیافت مقاومت (یعنی پارامترهای حساسیت و تیکسوتروپی) خاکهای ریزدانه فراگیر در استان مازندران که غالبا از نوع سیلتی‌رسی می‌باشند با انجام آزمایشهای لازم پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعات و آزمایشهای بعمل آمده نشان می‌دهد که برای خاکهایی با فعالیت کم و ساختار نسبتاُ پایدار منطقه، کاهش مقاومت در اثر دست‌خوردگی، کم بوده و معمولاً مقدار زیادی از این مقاومت پس از گذشت زمان نسبتا کم بازیابی می‌شود و این به دلیل کم رنگ بودن نقش دستخوردگی در ساختار اولیه خاک می‌باشد که با گذشت زمان نه طولانی مقاومت آن به مقدار اولیه خود می‌رسد. همچنین نتایج مطالعات نشان می‌دهد که بازیابی مقاومت تیکسوتروپی در درصد رطوبتی در حدود حد خمیری نیز امکان‌پذیر می‌باشد.