سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شایان نژاد – دانشگاه شهرکرد، استادیار گروه مهندسی آب

چکیده:

به منظور بررسی میزان حساسیت گندم پائیزه (رقم امید) به کم آبیاری یک طرح کاملا تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهر کرد مشتمل بر ۹تیمار آبیاری و ۴ تکرار انجام شد. تیمارهای ابیاری از اول خرداد ماه ۱۳۸۵ اعمال شد.زیرا قبل از آن در شهر کرد نیازی به آبیاری نیست. زمان ابیاری وقتی بود که ۵۰ درصد از رطوبت موجوددر خاک در تیماری که بطور کامل آبیاری می شود، تخلیه گردد. این کار با نصب بلوکهای گچی در منطقه ریشه انجام شد. بنابراین عمق آب آبیاری برابر با نصف ظرفیت نگهداری آب در منطقه ریشه بود. بر اساس مقادیر آب مصرفی و محصول تولید شده رابطهبین درصد کاهش محصول و درصد کاهش آب بدست امد. این بر خلاف رابطه استوارت ، یک رابطه غیر خطی بود. بر اساس این روابط به ازای درصد مشخصی از کاهش آب مصرفی (مثلا ۳۰ درصد)، درصد کاهش محصول حدود ۳ درصد می باشد. این نشان می دهد که گندمرقم امید در شهر کرد نیست به کم آبیاری حساسیت کمی دارد.