سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد قربانی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه یزد
مهدی پورقاسمی ساغند – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه یزد

چکیده:

حفاری چاه اساسی ترین موضوع در استخراج ذخایر مخصوصا نفت وگاز می باشد. با توجه به وضعیت مخازن نفت و گاز که در اکثر موارد گسترش اقفی آنها بیشتر ازگسترش قائمشان میباشد. استفاده از چاههای قائم در مدت طولانی باعث افت بازیابی می شود. یکی از راه حل های موجود برای رفع این مشکل که در سالهای اخیر رشد فوق العاده ای نیز داشته است حفاری چاههای افقی است.
با توجه به اختلاف اساسی در ساختار حفاری افقی نسبت به حفاری قائم،تغییرات عمده ای درتکنولوژی ، روش حفر و تجهیزات این نوع حفاری وجوددارد. بر اساس هدف مورد نظر و نوع استفاده ازچاه افقی، روشها وتکنولوژی حفر نسبت بهچاههای قائم دارای تنوع بیشتری بوده و از تقسیمات متعددی برخوردار است و به همین ترتیب تجهیزات مورد استفاده در آن نیز متنوع تر می باشد. همچنین بدلیل بازدهی بالای این روش، پیشرفتهای چشمگیری در تجهیزات مورد استفاده آن حاصل شده است. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی این روش حفاری و ارائه تقسیمات مختلف آن، در مورد تکنولوژی ها، و روشهای جدید حفاری افقی مطالبی ارائه گردد. در نهایت نیز بعضی کاربردهای عمده آن بطور خلاصه معرفی گردد.