سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد ساعتچی – استاد ، دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اشرفی – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان محمدی – دانشجوی کارشناسی ، دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
فاطمه علوی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خط لو له شش اینچ FLARE (15Cm)مربوط به یک مجتمع پتروشیمی از جنس ASTM A 312 Gr.TP316L قبل ا ز شروع بهره برداری در امتداد درز طولی جوش دچار سوراخ شد به منظور بررسی علت بررسیهای متالوگرفای برروی منطقه خوردگی صورت گرفت مورفولوژی سطح تخریب شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM بررسی شد رفتار خوردگی فلز توسط ازمون استرایکربراساس استاندارد ASTMA-262-55 مطالعه شد. نتایج حاصل از بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی و انالیز EDAX وجود فازهای حاوی Si,A1,S را در اطراف حفرات نشان داد نتیجه گیری شد که علت اصلی پدیده خوردگیدراین لوله قبل از شورع بهره برداری است در نقاطی که اخالهای درشت در سطح قرارگرفته اند تمرکز خوردگی باعث سوراخ شدن گردیده است.