سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران سهرابی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه بیرجند
سید یوسف احمدی بروغنی – استادیار مکانیک دانشگاه بیرجند

چکیده:

کنترل عیوب جوشی مانند تنشهای پسماند و تغییر شکلها در جوشکاری لوله هایی با ضخامت دیواره متوسط به واسطه کاربرد وسیع آنها در مهندسی نظیر هو ا و فضا ,لوله های تحت فشار ,نیروگاههای هسته ای از اهمیت فراوانی برخوردار است. در طی فرایند جوشکاری ا غلب تنشهای پسماند و تغییر شکل زیادی رخ می دهد که در اثر توزیع غیر یکنواخت کرنشهای حرارتی می باشد. این تنشها سبب مشکلات جدی در نیروگاههای اتمی مخصوصا هنگامیکه خوردگی تنشی وجود دارد می شوند. دراین مقاله از روش اجزای محدود به همراه ازمایش برای تحقیق بر توزیع تنشهای پسماند در لوله فولادی زنگ نزن (SUS304)با ضخامت متوسط استفاده شده است همچنین روش دو بعدی متقارن محوری برای شبیه سازی میدانهای حرارتی و تنشهای پسماند بکار برده شده است.نتایج نشان می دهد که مدل دو بعدی متقارن محوری پیشگویی قابل قبولی رابرای میدانهای حرارت و تنش پسمانددر لوله فولادی زنگ نزن دارد.