سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فریناز هادیان –

چکیده:
باتوجه به روند شهرنشینی درسالهای اخیر حمل ونقل به عنوان یکی ازعوامل تاثیر گذار دراین روند مطرح می باشد که افزایش وپیچیده تر شدن چالشهایی همچون مصرف بالای انرژی افزایش الودگیهای هوا کاهش ایمنی و … حمل ونقل پایدار را تبدیل به چشم انداز این بخش نموده است هدف نوشتار حا ضر بررسی حمل و نقل همگانی ازمنظر حمل ونقل پایدارشهری می باشد که بهر وش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات نظری درخصوص حمل ونقل همگامی راهکارهای رسیدن به حمل ونقل پایدارشهری ازطریق آن پرداخته میشود