سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر برزگر – کارشناس ارشد بهداشت حرف های وعضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا
حسن صادقی – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
نادیا چابک سوار – کارشناس شیمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی حوادث جاده ای منجر به فوت در استان کرمانشاه، بصورت توصیفیمقطعی انجام شد . اطلاعات موردنظر با استفاده از چک لیست و از پرونده های موجود در مرکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه (سالهای ١٣٨٢ و ١٣٨٣ ) استخراج گردید . نتایج مطالعه حاکی از این بود که ٣٠٩ نفر در سال ١٣٨٢ و ٦٨٦ نفر نیز در سال ١٣٨٣ ، در اثر حادثه اتومبیل جان خود را از دست دادند . سن این افراد در هنگام فوت ۲۰/۹±۳۸/۰۷ (در س ال ١٣٨٢ ) و ۲۱/۴۹±۳۹/۷۸ (در سال ١٣٨٣ ) بود. مه مترین علت نهایی فوت، وارد شدن ضربه به سر تشخیص داده شده بود که ۷۶/۷ درصد موارد در سال ١٣٨٣ و ۷۴/۸ درصد موارد در سال ١٣٨٢ در اثر همین علت جان خود را از دست داده بودند بیشترین موارد مربوط به اتومبیل های سواری بود . اکثریت موارد در محل حادثه جان خود را از دست داده بودند .بیشترین موارد مرگ مربوط به عابرین پیاده بود. اکثریت موارد در حوادث برو نشهری اتفاق افتاده بود.